Fjernvarmearbejde i Stationsvej fra 3. maj

26. april 2021

I maj måned bliver der udført fjernvarmearbejde i Stationsvej og Engvej, som kommer til at påvirke trafikken. 
Følgende skrivelse bliver/er blevet omdelt i området

Til beboerne på Stationsvej og Engvej

Fjernvarmearbejde på Stationsvej påvirker trafikken i dit område

Vi skal i gang med og opdimensionere fjernvarme ledning i Stationsvej og Engvej som følge af bla. Den nye skole, der snarlig opføres udenfor Hørning.

I den forbindelse skal ledninger på Stationsvej udskiftes.

Det kommer til at påvirke kørsel til og fra Stationsvej for beboere samt besøgende og derfor informerer vi med dette brev om hvordan beboere og trafikanter kan forholde sig.

Mandag d. 3. maj. fra kl. 8.30 afrømmer vi asfalt og udgraver ved ekst. ledninger  – se oversigtsbillede.

Medens ovenstående arbejder pågår, kan man som Beboer eller med ærinde i området godt komme ind og ud af området, men det vil svinge, om der er åbent mod Skanderborgvej eller mod Blegindvej.

I starten vil adgangen være fra Siden mod Blegindvej 

Vi vil bestræbe os på at skilte, efterhånden som det ændrer sig, men ellers kan i kontakte vores medarbejderne på pladsen og spørge.

Når man kommer udefra og skal ind på vejen, er det selvfølgelig lidt forvirrende, men man vil aldrig blive spærret helt inde – det vil altid være muligt at køre til sin bopæl

Vi beder om, at man altid følger anvisningerne fra medarbejderne på pladsen, og gerne kører hjemmefra lidt før normalt, da der i nogle situationer kan være op til ti minutters forsinkelse. Parker venligst ikke tæt på arbejdsområdet, da det kan give forsinkelser.

Cyklister og gående kan passere arbejdsområdet med forsigtighed.

Vi beklager på forhånd både trafikale og øvrige gener som støv og støj, gravearbejdet medfører, og håber på jeres forståelse.

 

Med Venlig hilsen

Morten Sommer

Murer og entreprenørfirmaet Ole Sommer

 

Download brevet til print her