Uændret varmepris i 2022

14. oktober 2021

Skanderborg-Hørning Fjernvarmes bestyrelse er netop blevet færdige med at behandle budget 2022. 
Vi kan derfor melde ud at fjernvarmeprisen vil være uændret i 2022.

Rent faktisk skal vi tilbage til 2018 for at finde den seneste prisstigning