Uændret varmepris i 2022

14. januar 2022

Efter megen medieomtale af de stigende energipriser slår vi fast, at prisen på varme fra Skanderborg Hørning Fjernvarme ikke stiger.

Rent faktisk skal vi tilbage til 2018 for at finde den seneste prisstigning

Se prislisten her