Masterplan

På baggrund af drøftelser om selskabets fremtidige drift og forsyni...

Få din post i E-Boks fremover

Årsopgørelsen for 2021 samt budget og styringstabel for 2022 findes...

Uændret varmepris i 2022

Efter megen medieomtale af de stigende energipriser slår vi fast, a...

Skanderborg-Hørning Fjernvarme tager FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling seriøst.