Historien om Skanderborg-Hørning Fjernvarme

Skanderborg
I perioden 1954-55 opstod tanken om fjernvarme i Skanderborg. Men først den 6. maj 1958 blev der afholdt møde med henblik på oprettelse af et selskab, der skulle stå for etablering af fjernvarme i Skanderborg.

61 interesserede Skanderborgensere mødte frem, og forsamlingen vedtog at stifte selskabet Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a.

Grunden, Møllegade 29, blev købt, og den 1. oktober 1958 kl. 17.05 startede den første kedel op.

Anlægget var lidt interimistisk, selve olietankene var tilsluttet, og anlægget modtog forsyninger fra fire 200 liters olietromler udenfor bygningen via olierør til fyret.

Den 22. januar 1959 kunne man konstatere, at 120 forbrugere var tilsluttet.

I februar 1971 kunne vi starte den første kedel på vores nuværende domicil på Danmarksvej 15, til forsyning af boligområdet i Højvangen.

I 1983 var forbrugerantallet steget til 1300 stk.

Da forbrugerne for godt 50 år siden tog initiativ til den fælles fremstilling af varme, var de næppe klar over, hvor fremsynet deres initiativ var for Skanderborg. Deres idé var rigtig, for den dag i dag bygger Fjernvarmen på samme grundidé som dengang i 1958.

Inden fusionen med Hørning var der i alt 6400 forbrugere med fjernvarmen.

Hørning
De første tanker om fjernvarme opstod i Hørning i sommeren 1962. Det startede med en henvendelse fra firmaet S. Guldberg i Aalborg. Virksomheden, der havde succes med fjernvarme i Vojens og Hinnerup havde fået Hørning og Stilling i kikkerten. Ideen fandt grobund i Hørning og den 1. august 1964 kunne de første forbrugere modtage fjernvarme. Den 15. september 1964 var der tegnet 138 kontrakter. I perioden fra 1967 til 1972 steg forbrugerantallet beskedent fra 240 til 320. Det var først i 1981, da byrådet i Hørning godkendte at tilslutte sig varme fra Studstupværket og samtidig indføre tilslutningspligt at tingene rigtigt tog fart. I 1985 påbegyndtes aftaget af kraftvarme og i 1986 kunne forbruger nr. 1000. tilsluttes. Inden fusionen med Skanderborg var der i alt 2400 forbrugere med fjernvarme i Hørning.

Historien bag Skanderborg-Hørning Fjernvarme
Skanderborg-Hørning Fjernvarme er i sin nuværende form opstået som en fusion mellem Skanderborg Fjernvarme og Hørning Fjernvarme. Fusionen skete 1. juni 2012.

Skanderborg-Hørning Fjernvarme forsyner i dag knapt 10.000 andelshavere med fjernvarme. Geografisk dækker selskabet et område fra Hørning i nord til Vrold i syd og Virring i øst. Forsyningsgrænsen mod vest er stort set lig med motorvejslinjen, bortset fra ganske få huse vest for E45.

Skanderborg-Hørning Fjernvarme ejes af andelshaverne.

Selskaber er underlagt varmeforsyningsloven hvilket bl.a. betyder, at selskabet skal drives efter ”hvile i sig selv”-princippet, og derfor ikke må give overskud. Denne regel sikrer at andelshaverne altid får leveret varme til den laveste mulige pris.

Fakta om Skanderborg-Hørning Fjernvarme:

  1. Forbrugerejet andelsselskab
  2. Omsætning 180 mio.kr./år.
  3. 20 medarbejdere
  4. Ca. 340 km ledningsnet i Skanderborg, Hørning, Stilling Virring Fruering og Vrold.
  5. 6 varmecentraler samt 5 pumpestationer.
  6. Årlig leverance til fjernvarmenettet 275.000 MWh.
  7. Egen produktion baseret på lokal biomasse.
  8. Tilsluttet Varmeplan Aarhus.
  9. Tilslutningsprocenten er over 98 %.

 

Video optaget med drone i marts 2022

- Vi er en innovativ virksomhed støttet af eudp!

Geografisk dækker selskabet et område fra Hørning i nord til Vrold i syd og Virring i øst.
Diagram over varmeproduktionen i dag
//