Her skal du anmode om tilslutning til fjernvarmeforsyning til ny- eller eksisterende byggeri, hvis du er ejer eller repræsenterer denne i form af bygherre eller byggeselskab eller lign.

Tryk på linket og udfyld de påkrævede felter. Ved afslutning skal du godkende afsendelsen af blanketten med
dit NemID der derved tæller som din underskrift på dokumentet.

Det underskrevne dokument bliver din tilslutningsaccept som er din kontrakt med Skanderborg-Hørning Fjernvarme.

Vi skal desuden bede dig om at sende nødvendige tegninger såsom situationsplan og stueplan,  samt sikre at placering af den interne varmeinstallation tydeligt er markeret på tegningerne. Bygherreoplysninger (hvem skal regningen stiles til) bør fremgå af materialet. 
Dette bedes fremsendt til tilslutningsaccepter@skfj.dk i umiddelbar forlængelse af indsendelse af ansøgningsskemaet.

Fortrydelsesret: De til enhver tid gældende bestemmelser om fortrydelsesret iht. Forbrugeraftaleloven er for aftalen  gældende 14 dages fortrydelsesret fra modtagelse af faktura.

 Ved spørgsmål til ovenstående kontakt os venligst via mail eller ring 30256337
eller 87932929.

Klik her for ansøgningsskema