Gravearbejde i Hørning

12. april 2024

Borgmesterstien er spærret!

Vi graver og lægger nye fjernvarmerør i jorden langs stien bag Æblehaven.
Derfor er stien spærret i perioden 15/4-24 til 7/6-24.
Stien benyttes af mange skolebørn, og vi anbefaler at man sammen med børnene finder en alternativ rute til og fra skole, så længe arbejdet står på.
Vi beklager de gener som arbejdet medfører, men det er nødvendigt at udskifte de gamle rør.