Masterplan

7. juni 2022

På baggrund af drøftelser om selskabets fremtidige drift og forsyning har bestyrelsen besluttet at iværksætte udarbejdelse af en Masterplan dækkende de fem hovedspor:

  1. Fremtidigt varmegrundlag frem mod 2035
  2. Teknologikatalog for den fremtidige CO2 neutrale varmeproduktion, herunder geotermisk varme
  3. Energieffektivisering med fokus på potentialet ved sænkning af fremløbstemperaturer og returløbstemperaturer
  4. Screening af fjernvarme til potentielle lokale områder udenfor nuværende forsyningsområde
  5. Renoveringsplan med investeringsbehov for selskabets rørledningsnet frem mod 2035

Beslutningen har rod i et ønske om at udbrede den sikre, prisbillige og grønne varme til glæde for flere og for nedsættelse af varmeprisen samt ved energieffektivisering med fokus på potentialet ved sænkning af fremløbstemperaturerne og returtemperaturerne

Masterplanen, der udarbejdes med bistand fra COWI, indeholder selskabsøkonomiske beregninger af forskellige scenarier i fremtidens fjernvarmesystem over perioden 2023 - 2035

Planens første delkonklusioner forventes offentliggjort i marts 2023.

Masterplanens indholdsfortegnelse med underpunkter kan ses her

//